Armonizarea valențelor academice românești cu cele ale Comunității Europene (POSDRU/107/1.5/S/76851)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
13.04.2011
Data inceperii proiectului
01.12.2010
Data terminarii proiectului
30.11.2013
Durata proiectului
36 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
Prof.univ. dr. ing.Ovidiu Tița
Program Operational (PO)
POSDRU 2007-2013
Axa Prioritara (AP)
1-Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
1.5. – Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Beneficiar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului il constituie pregatirea resursei umane inalt calificate pentru invatamantul superior si pentru cercetare.
Obiective specifice
Sustinerea financiara a unui număr de 71 doctoranzi, cu scopul atragerii unui numar cat mai mare de participanti la programele doctorale oferite de catre universitate, cu motivarea atat a unei cariere universitare ulterioare, cat şi a activităţii post-doctorale de cercetare, inovare şi dezvoltare, cu relevanţă ştiinţifică locală şi internaţională, pentru urmatoarele domenii: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Drept, Economie, Filologie, Finanţe, Ingineria materialelor, Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Istorie, Management, Medicină, Inginerie si management;‎‎‎‎‎
- Dezvoltarea unor module complementare de pregătire a doctoranzilor vizând managementul proiectelor, elaborarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice, conceperea proiectelor de cercetare, însuşirea principiilor generale care fundamentează conceptul de dezvoltare durabilă cu aplicabilitate în domenii economice şi sociale;‎‎‎‎‎
- Dezvoltarea mobilităţii academice pentru doctoranzi in vederea atragerii unui numar cat mai mare de specialisti cu inalta calificare în activitatea de cercetarea ştiinţifică;‎‎‎‎‎
- Imbunatatirea performantelor Scolilor Doctorale prin asigurarea accesului doctoranzilor la programele doctorale competitive, intemeiate pe o abordare interdisciplinara, pe o mobilitate crescuta transnationala. ‎‎‎‎‎
- Asigurarea participarii doctoranzilor la manifestări ştiinţifice, dezbateri, seminarii (interne şi internaţionale);‎‎‎‎‎
- Cooptarea doctoranzilor in vederea formarii lor pentru activitatea de cercetare interdisciplinară desfăşurată în cadrul reţelelor inter-universitare.
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
11.673.245,00
Valoare finantata din fonduri europene
9.436.240,66
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
1.665.218,94
Valoarea contributiei proprii
226.560,40
Valoarea cheltuielilor neeligibile
345.225,00
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
7.065.426,67
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
-
Pe termen lung din alta organizatie
-
Pe termen scurt din ULBS
-
Pe termen scurt din alta organizatie
-
Alte detalii
Echipa
Tita Ovidiu-manager proiect (01.02.2011-31/10/2013)‎
Puia Maria Cristina-responsabil finanaciar (01.02.2011-31/10/2013)‎
Badila Daniela Elena-consilier juridic (01.02.2011-31/10/2013)‎
Miclea Rodica Ofelia-responsabil logistic (01.02.2011-31/10/2013)‎
Kifor Claudiu Vasile-responsabil stiintific (01.02.2011-31/10/2013)‎
Simion Carmen-responsabil raportare tehnica (01.02.2011-31/10/2013)‎
Dumitrescu Luigi Nicolae-expert termen lung (01.02.2011-31/10/2013)‎
Neamtu Mihai Leonida-expert termen lung (01.02.2011-31/10/2013)‎
Mihalache Manuela-expert termen lung (01.02.2011-31/10/2013)‎
Tita Adriana Mihaela-expert termen lung (01.02.2011-15.03.2011)‎
Chicea Dan-expert termen lung (01.02.2011-31/10/2013)‎
Volovici Rodica Maria-expert termen lung (01.02.2011-31/10/2013)‎
Muntean Laura-responsabil resurse umane (01.02.2011-31/10/2013)‎
Dichel Cornelia-responsabil baza date (01.02.2011-31/10/2013)‎
Ropotin Roxana Petruta-responsabil evidenta doctoranzilor (01.02.2011-31/10/2013)‎
Carstea Ioan Ilie-adminsitrator cladire (01.02.2011-15.03.2011)‎
Petcuta Maria Alexandra -responsabil medicina muncii (01.02.2011-15.03.2011)‎
Tita Maria Cristina-secretar (01.02.2011-15.03.2011)
Stoita Ioana-ingrijitoare (01.02.2011-15.03.2011)
Croitoru Ionut-asistent proiect (15.03.2011-30/11/2013‎
Leca Ioana Slagiana-expert achizitii publice (15.03.2011-30/11/2013)‎
Negulescu Sorin-expert activitatea IT (15.03.2011-30/11/2013)‎
Oprean Constantin-expert termen lung (15.03.2011-30/11/2013)‎
Catrina Lucian Ioan-expert termen lung (15.03.2011-15.03.2011)‎
Teodorescu Alexandru-responsabil baza date (15.03.2011-09.12.2011)‎
Scarlat Doina Maria-secretar (29.03.2011-31/10/2013)‎
Tita Ovidiu-expert pe termen scurt (02/06/2011-31/10/2013)‎
Bondrea Ioan-expert pe termen lung (13/07/2012-30/10/2013‎)
Tiplic Ioan Marian-expert pe termen lung (13/07/2012-30/10/2013)‎
Ilie Livia Puia-expert pe termen lung (13/07/2012-30/10/2013‎)
Boncut Mioara-expert pe termen lung (13/07/2012-30/10/2013)‎
Dumitrascu Danut-expert pe termen lung (11/02/2013-31/10/2013)‎
Carstea Ioan Ilie-administrator (11/02/2013-31/10/2013)‎
Ketney Otto-responsabil baza de date (18/03/2013-31/10/2013)‎
Naiaretti Daniela-responsabil baza de date (18/03/2013-31/10/2013)
Partenerii proiectului si rolul acestora
-
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect