„PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ (127928)
Desfasurare proiect
Status proiect
Proiect incheiat!
Data publicarii informatiilor
12.06.2015
Data inceperii proiectului
12.05.2014
Data terminarii proiectului
12.11.2015
Durata proiectului
18 luni
Stadiul proiectului
Proiect finalizat
Detalii proiect
Manger de proiect
MIRONESCU Ion
Program Operational (PO)
POSDRU
Axa Prioritara (AP)
6
Domeniul Major de Interventie (DMI/O)
6.3
Beneficiar
Academia Română Filiala Iași
Obiectivul general
Proiectul „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ răspunde acestei necesităţi prin obiectivele pe care şi le propune:‎‎‎
1.Creșterea nivelului de competență în accesarea pieței muncii în perioada 2014 – 2015 pentru dezvoltarea unei cariere pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învățământul superior și de cercetare în România.‎‎‎
2.Creșterea gradului de informare asupra oportunităților de ocupare și dezvoltare a carierei profesionale în perioada 2014 – 2015 pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învățământul superior și cercetare în România.‎‎‎
3.Creșterea gradului de acces la programe de dezvoltare și suport în carieră în perioada 2014 – 2015 pentru 550 de femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învățământul superior și cercetare în România.‎‎‎
4.Creșterea nivelului de conștientizare pentru cel puțin 60 de experți / operatori mass-media sau personal al autorităților publice centrale și locale, asupra problematicii egalității de șanse pentru femei cu studii universitare sau postuniversitare care doresc să profeseze în învățământul superior și de cercetare în România.‎‎‎
5.Dezvoltarea componentei de cercetare a problematicii egalității de șanse în dezvoltarea profesională a femeilor cu studii universitare sau postuniversitare pentru consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii în societatea românească.‎‎‎
Obiective specifice
-
Grup tinta
-
Finantare
Valoarea proiectului, din care
16.570.600 ROn
Valoare finantata din fonduri europene
-
Valoare finantata din fonduri ale bugetului national
-
Valoarea contributiei proprii
-
Valoarea cheltuielilor neeligibile
-
Valoarea prefinantarii solicitate/primite
-
Suma rambursata pana in prezent
-
Suma solicitata si nerambursata
-
Numar de experti implicati
Pe termen lung din ULBS
2
Pe termen lung din alta organizatie
0
Pe termen scurt din ULBS
0
Pe termen scurt din alta organizatie
0
Alte detalii
Echipa
Nicolae Petruse- expert achiziţii‎‎‎
Ion-Dan Mironescu -Expert grup ţintă
Partenerii proiectului si rolul acestora
Universitatea “Apollonia” din Iași;‎‎‎
Academia Română, Filiala Cluj-Napoca;‎‎‎
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu;‎‎‎
Universitatea din Bucureşti;‎‎‎
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.‎‎‎
Informatii de contact
Adresa e-mail proiect
Adresa web proiect